• 1 Cloud VPS 2G Windows VM
  • 2 お客様情報の入力・精算

ご希望のサービスプランを選択してください

ご契約希望のプランを選択し、「ご購入」をクリックしてください。

CV2GWINVM

Cloud VPS 2G Windows SSD w/Plesk v3

Windows 2012
メモリ : 2 GB
CPU: 3.00 vCPU
SSD: 50 GB
Plesk Obsidian

契約期間 (初期費用含む) / 税込価格

Cloud VPS 2G Windows SSD v3

Windows 2019
メモリ : 2 GB
CPU: 3 vCPU
SSD: 50 GB

契約期間 (初期費用含む) / 税込価格