• 1 Cloud VPS 32G Windows VM
  • 2 お客様情報の入力・精算

ご希望のサービスプランを選択してください

ご契約希望のプランを選択し、「ご購入」をクリックしてください。

CV32GWINVM

Cloud VPS 32G Windows SSD v3

Windows 2019
メモリ : 32GB
CPU: 12 vCPU
SSD: 100G

契約期間 (初期費用含む) / 税込価格

Cloud VPS 32G Windows SSD w/Plesk v3

Windows 2012
メモリ : 32GB
CPU: 12コア
SSD: 100 GB
Plesk Obsidian

契約期間 (初期費用含む) / 税込価格