• 1 Cloud VPS 64G Windows VM
  • 2 お客様情報の入力・精算

ご希望のサービスプランを選択してください

ご契約希望のプランを選択し、「ご購入」をクリックしてください。

CV64GWINVM

Cloud VPS 64G Windows SSD v3

Windows 2019
メモリ : 64GB
CPU: 20 vCPU
SSD: 100G

契約期間 (初期費用含む) / 税込価格

Cloud VPS 64G Windows SSD Plesk付 v3

Windows 2012
メモリ : 64GB
CPU: 20コア
SSD: 100 GB
Plesk Onyx

契約期間 (初期費用含む) / 税込価格